Totul despre cum să devii poliţist în timp record / Recrutări masive în Olt

Pensionările masive din structurile Ministerului Afacerilor Interne obligă autorităţile să scoată noi poliţişti pe repede înainte. Astfel, se pun la dispoziţie 1.300 de locuri pentru formare a agenţilor de poliţie la Şcoala de Agenţi de Poliţie “Vasile Lascăr” Câmpina şi la Şcoala de Agenţi de Poliţie “Septimiu Mureşan” Cluj Napoca. Durata cursurilor este de numai un an. 

În contextul deficitului major de personal existent la nivelul Poliției Române, Ministerul Afacerilor Interne a luat măsura organizării unei noi sesiuni de admitere în unităţile de învăţământ postliceal ale M.A.I., în luna ianuarie 2018.

Citeşte şi Incendiu PUTERNIC într-o localitate din Olt/Imaginile care spun TOTUL

De altfel, structurile specializate ale MAI din teritoriu au demarat o amplă campanie de informare şi mediatizare a condiţiilor de recrutare. În acest sens, reprezentanţii din Olt ai Poliţiei, Jandarmeriei şi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă au ţinut, marţi, o conferinţă de presă în care au oferit date importante despre recutări.

Permanent, procesul de recrutare şi selecţie a candidaților desfășurat de  I.P.J. Olt vizează următoarele obiective:

Citeşte şi Restaurantul Ambasador din Slatina, amenzi URIAŞE în cascadă de la ITM/Vezi motivul

 • Recrutarea activă desfăşurată direct cu potenţiali candidaţi;
 • Centrarea pe solicitant, prin respectarea dreptului la informare al candidatului, ca beneficiar direct al procesului de recrutare, potrivit opţiunilor şi aptitudinilor personale,
 • Echitate şi nediscriminare-asigurarea accesului la informaţii a tuturor categoriilor interesate pentru o carieră în M.A.I.;
 • Respectarea drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale prin promovarea măsurilor afirmative față de acestea;

Citeşte şi Fost primar foarte cunoscut din Olt, cercetat pentru UCIDERE din culpă

 • Asigurarea egalităţii de şanse-asigurarea aceloraşi condiţii şi informații privind recrutarea şi selecţia candidaţilor pentru M.A.I.;
 • Calitate şi eficienţă-înregistrarea unui număr de recrutări a persoanelor orientate vocaţional pentru M.A.I., pentru a asigura o concurenţă cât mai mare la admitere.

Cifrele de şcolarizare aprobate pentru sesiunea ianuarie 2018 sunt:                

 1. A) – 1300 locuri la Şcoala de Agenţi de Poliţie “Vasile Lascăr” Câmpina din care 16 romi, 10 alte minorităţi;
 2. B) – 300 locuri la  Şcoala de Agenţi de Poliţie “Septimiu Mureşan” Cluj Napoca din care 6 romi, 3 alte minorităţi.

Citeşte şi Autorii furtului masiv de aluminiu de la Alro, VICTORIE în instanţă împotriva procurorilor

Pentru a participa la concursul de admitere în unităţi de învăţământ postliceal ale M.A.I., sesiunea ianuarie 2018, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii legale şi criterii specifice de recrutare:

 1. a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) să cunoască limba română scris şi vorbit;
 3. c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. d) să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihic;
 5. e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau sa îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 6. f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 7. g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist;
 8. h) să nu aibă antecedente penale și să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 9. i) să nu fi fost destituiți dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 10. j) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 11. k) să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile;
 12. l) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară;
 13. m) să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 9,00, cu excepția candidaților care au absolvit instituții de învățământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 14. n) să nu fi fost exmatriculați pentru abateri disciplinare dintr-o instituție de învăţământ;

15. o)să nu aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizații cu caracter politic numai în cazul candidaților declarați “admis” la concurs.

Citeşte şi Bărbat ÎNJUNGHIAT de propriul frate în Olt/ Autorul a fost ARESTAT preventiv

Recrutarea candidaţilor se realizează potrivit organizării administrativ-teritoriale și specialității pentru care optează în raport de domiciliul/reședința candidatului  înscris/ă în cartea de identitate.

Locurile sunt comune pentru femei şi bărbaţi.

Candidaţii care optează pentru înscrierea candidaturilor pe locurile alocate distinct etniei rome sau minorităţilor naţionale  depun o adeverinţă din partea unei organizaţii etnice constituită potrivit legii, care să le ateste apartenenţa la etnie, respectiv la minoritate și declară pe propria răspundere apartenența la etnia/minoritatea respectivă.

Cererile de înscriere a candidaţilor pentru concursul de admitere  se vor primi până la data de 05.12.2017, de luni până joi între orele 09.00 – 12.00 şi 13.00 – 14.30  la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Olt, situat în municipiul Slatina, str. Mihai Eminescu nr.19.

Înscrierea candidaților se face personal, pe baza cărții de identitate.

Citeşte şi EXCLUSIVITATE / EVAZIUNE FISCALĂ în hotelul lui Raţ din Slatina

 Dosarul de recrutare cuprinde următoarele documente:

 • cererea de înscriere (se va completa cu ocazia înscrierii) – Anexa nr. 1;
 • documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor absolvite, respectiv: copii legalizate ale diplomei de bacalaureat/diplomei echivalente cu aceasta, ale foii matricole sau adeverință (în care se menționează notele obținute la probele de examen, media generală la bacalaureat, mediile obținute în anii de liceu, termenul de valabilitate și faptul că nu i-a fost eliberată diploma) care atestă promovarea examenului de bacalaureat pentru candidaţii care au absolvit în anul în curs.
 • copii ale următoarelor documente: act de identitate şi certificat de naştere pentru candidat şi, dacă este cazul, carnet de muncă şi/sau alte acte doveditoare emise de angajator (adeverință ITM), potrivit prevederilor legale în vigoare, livret militar, certificat de căsătorie, certificat de naştere soţie/soţ şi fiecare copil, precum şi ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 • Documentele  de la punctele b şi c vor fi prezentate de către candidat, în original, urmând ca fotocopiile acestora să fie certificate pentru conformitate și semnate de persoana desemnată și de candidat. Originalele documentelor prezentate se restituie candidatului după realizarea copiilor. Precizăm faptul că nu se acceptă copierea documentelor originale care prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă şi care nu permit stabilirea autenticităţii acestora sau sunt plastifiate.

Citeşte şi Inspectorii de muncă din Olt anchetează moartea a CINCI persoane

În situaţia în care, din iniţiativa candidatului, se prezintă la dosar copii legalizate ale unor documente, acestea vor fi acceptate.

 • curriculum vitae – Europass (CV), autobiografia şi tabelul nominal cu rudele şi soţul/soţia candidatului;
 • cazierul judiciar al candidatului (extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimţământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit şi de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus  de candidat);
 • fişa medicală tip de încadrare în MAI;
 • caracterizarea de la ultimul loc de muncă (respectiv de la ultima instituție de învățământ absolvită);
 • trei fotografii 3×4 cm, color;
 • două fotografii color 9 x 12 cm;
 • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (se va completa cu ocazia înscrierii).

Citeşte şi Darius Vâlcov şi-a chemat tatăl, ca martor, în instanţă. Dumitru Vâlcov nu s-a prezentat!

Testarea psihologică se efectuează de către specialişti din cadrul Centrului de Psihosociologie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Pentru înscrierea la unităţile de învăţământ postliceal ale M.AI și eliberarea legitimației de concurs, candidații se vor prezenta la sediul şcolilor postliceale în perioada 13-14.01.2018  împreună cu  următoarele documente:

 1. a) cartea de identitate sau paşaportul, în original;
 2. b) diploma de bacalaureat în original sau copie legalizată sau adeverinţă eliberată de liceu (numai pentru absolvenţii promoţiei 2017) în care se menționează notele obținute la probele de examen, media generală la bacalaureat, mediile obținute în anii de liceu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma;
 3. c) foaia matricolă a studiilor liceale în original/copie legalizată;
 4. d) contravaloarea taxei de înscriere

Candidaţii care au absolvit studii liceale în afara României, cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentă acesteia), au obligaţia de a prezenta pentru constituirea dosarului de candidat, suplimentar, următoarele acte:

 1. a) atestatul de recunoaştere a studiilor eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul M.E.N.C.S.;
 2. b) diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în copie, tradusă şi legalizată;
 3. c) foaia matricolă din perioada studiilor liceale, în copie, tradusă şi legalizată.

Citeşte şi Accident EXTREM în Olt, cu două VICTIME, mamă şi fiică/O persoană a MURIT!

Dosarele de recrutare în format complet se pot depune la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt, până la data de 15.12. 2017.

Unităţile de învăţământ postliceal ale I.G.P.R organizează şi desfăşoară activităţile specifice probelor eliminatorii, în perioada 15-19.01.2018 la sediul fiecărei instituţii, conform graficelor stabilite de către fiecare unitate de învăţământ postliceal.

Proba de verificare a cunoștințelor va avea loc în data de 20.01.2018 și va consta într-un test grilă la disciplinele limba română și limba străină ( limba engleză sau limba franceză).

Citeşte şi Un bărbat din Olt a MURIT, duminică seară, în chinuri de NEIMAGINAT!

Alte detalii privind numărul de locuri alocate, condiții, criterii de recrutare, perioada de desfășurare a concursului, probele de admitere, tematica și bibliografia de concurs pot fi  consultate și pe site-ul oficial al fiecărei unități de învățământ sau pe site-ul Poliției Române -Secțiunea Cariera – Admitere ianuarie 2018.

Anual, prin  activitatea de atragere a personalului care îndeplineşte condiţiile legale şi criteriile specifice, necesare formării profesionale pentru M.A.I., IPJ Olt a reuşit să aibă candidaţi informaţi potrivit opţiunilor şi aptitudinilor personale – 196 candidați în sesiunea septembrie 2017, dintre care 94 de candidaţi au fost şi intrat la Școala de Agenți de Poliție ”Vasile Lascăr” Câmpina.

1 COMENTARIU

 1. In situatia creata si o musca devine politist. Nu le mai verifica nimeni familiile sa vada daca au dosare penale sau nu, au un minim de inteligenta sau nu, ii baga in scoli de o luna de a valma si ies politisti! Bravo, suntem pe calea cea buna!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here